Wróżba miłosna

Kocha, Lubi, Szanuje...

Kocha... lubi... szanuje... nie chce... nie dba... żartuje... ta popularna wróżba znana jest na całym świecie pod różnymi nazwami. Zabawa ta pochodzi z Francji i w oryginale nosi nazwę effeuiller la marguerite. Wróżba polega na obrywaniu płatków lub listków roślin i kolejnym wypowiadaniu słów kocha, lubi, szanuje, itd., aż pozostanie ostatni płatek, który wskaże uczucia danej osoby. Do wróżby najczęściej używa się kwiatów należących do rodziny astrowatych np. margerytka, stokrotka, rumianek itp. Używa się również listków akacji.
Aby uzyskać odpowiedź wyrywaj płatki stokrotki klikając na nie. Ostatni wyrwany płatek wskaże odpowiedź.

Kocha! 

Podziel się z innymi